(ne)vinný slovníček II.

12.05.2020

  • SUR-LIE

(čti: syr-li) Metoda zpracování vína, kdy se vykvašené víno nechá ležet na vzniklých kvasničních kalech. Díky tomu se ve víně rozvinou nové vůně a chutě. 

  • PANENSKÁ SKLIZEŇ

Jedná se o víno, které pochází z první sklizně nové vinice, zpravidla třetí rok po její výsadbě. Někdy se označuje i jako virgin.

  • DEPOT

Usazenina z kalů, která se hromadí na dně lahve. Nejedná se o závadu, ale o přirozený projev vína. 

  • MACERACE

Proces, při kterém se uvolňují do vína látky obsažené ve slupkách. Vinař sám určí, jak dlouho a jestli vůbec bude víno macerovat.  

  • BOTRYTICKÝ SBĚR

Označení vína, kdy určitá část hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno, byla napadena ušlechtilou plísní Botrytis cinerea. Ta dodává hroznům vyšší zbytkov cukr a plnost v chuti.

  • AUTENTICKÁ/ PŘÍRODNÍ VÍNA

Velmi zkráceně můžeme tato vína definovat jako vína, která stojí na citlivém přístupu pěstitele, šetrnějších postupech bez využití chemických sloučenin ( obzvlášť pesticidů, insekticidů, nebo průmyslových hnojiv).

Osobitý charakter těmto vínům dávají i nešlechtěné kvasinky. Používají se buď přirozeně se vyskytující ve vinici nebo sklepě, nebo z těchto vinař sám připraví kvasinkové kultury.

Samotný mošt se nedoslazuje, nedokyseluje, nepoužívá se řízené kvašení pomocí chlazení moštu a k čištění vína se používají přirozeně čiřící prostředky. 

Vína jsou chuťově odlišná, při první zkušenosti bývá konzument překvapen jinými aromaty a chutěmi, než na které je zvyklý. Přesto se jedná o čím dál žádanější, vyhledávanější a vysoko ceněný artikl.